Bedah Kolam

BEDAH KOLAM DENGAN GELODOGAN

Ketika menyaksikan petani ikan "membedah" kolam saya mendengar banyak sekali istilah yang bisa menimbulkan salah pengertian. Bedah, suatu istilah yang dikenal dikalangan kedokteran, membuka sesuatu sampai isinya keluar, di terapkan oleh petani Jawa Barat untuk membuat lubang dan membuang isinya. Padanan kata untuk menguras kolam.

Sebelum membedah kolam, maka sumbat pada "GELODOG" di cabut. Tahu anda yang dimaksud dengan Gelodog-an tersebut, tidak lain dan tidak bukan pralon (PVC) saluran pembuangan air.

Saya jelaskan bahwa benda yang terbuat dari PVC ini namanya pralon (sekalipun tidak betul pembuatnya cuma pabrik Pralon). Tapi petani cuma berkilah, pralon kalau di udara pak, kalau sudah masuk nyungsep dikolam jadi Glodogan.

Satu lain istilah, di daerah ini tidak ada petani bercocok tanam kacang tanah. Bukannya pantangan atau daerahnya tidak subur, cuma kalau kacang tanah, konotasinya seperti barang yang tidak terpakai.
Maka mereka menggantinya dengan sebutan kacang cabut.

Date: Thu Apr 20, 2000 12:44 pm
Post a Comment

Popular posts from this blog

Nyaris bentrok antar angkatan

Meditasi Lilin bikin PeDe

Daftar Pemain Nagasasra dan Sabukinten